Informace ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod

K uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod odevzdáte:

• vyplněný Protokol k odběrnému místu (tiskopis naleznete v menu Ke stažení)
Domácnosti:
• 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
• Předložíte číslo SIPO nebo číslo účtu pro úhradu záloh

Ostatní (bytové domy, firmy, společnosti):
• 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
• 1 x kopie živnostenského listu (výpis OR, zřizovací listina)
• 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci)

Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod podepisuje vlastník pozemku nebo stavby
K ověření totožnosti prosíme o předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE NA LINKU VAK HODONÍN: 518 305 911 vak@vak-hod.cz