Manipulace s uzávěry a armaturami

Provádíme manipulace s uzávěry a ostatními armaturami umístěnými mezi vodovodním řadem a vodoměrem dle objednávky zákazníka.

Při jakémkoliv zásahu do vnitřního rozvodu pitné vody v objektu může odběratel manipulovat nebo uzavřít pouze domovní uzávěr osazený za vodoměrem (ve směru toku vody), výjimečně před vodoměrem, aniž by poškodil plombu u vodoměru.

Odběratel nesmí manipulovat s uzávěrem na odbočení z vodovodního řadu (zemním šoupátkem), to může  provádět pouze zaměstnanec VaK Hodonín, (výjimku tvoří pouze havárie, s okamžitým nahlášením této činnosti nepřetržité službě dispečinku.

Pro uzavření přívodu vody do objektu slouží hlavní domovní uzávěr za vodoměrem. Může se však stát, že není funkční, zcela chybí nebo není přístupný. Vznikne-li za takové situace závada na vnitřním rozvodu vody je zde možnost požádat o uzavření přívodu vody do přípojky a následnou opravu těchto nefunkčních uzávěrů.
Službu lze objednat dopředu jako plánovanou činnost (plánovaná oprava, rekonstrukce apod.) nebo i jako bezodkladný zásah v případě havárie na vnitřních rozvodech.

Tuto službu si můžete objednat u mistra údržby vodovodních sítí nebo technika vodovodů a kanalizací příslušného provozu – viz Seznam obcí podle místní příslušnosti k jednotlivým provozům VaK Hodonín.

Kontakt:

Při poruše – havárii 800 800 825
Ostatní případy – dispečink (nonstop) 518 305 944

 

V pracovní době (7 – 15 hod):

provoz mistr technik
provoz Hodonín 518 353 173 602 793 965 724 009 950
provoz Kyjov 518 305 375 724 612 768 602 793 881
provoz Veselí n. Moravou 518 699 523 724 072 428 728 165 026

 

Cena dle skutečně vynaložených nákladů.

Provozovatel vodovodů VaK Hodonín doporučuje minimálně 4 x za rok provést uzavření a znovuotevření uzávěrů před a za vodoměrem z důvodu kontroly jejich funkce