Základní údaje

Název společnosti: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Sídlo společnosti: 695 11 Hodonín, Purkyňova 2933/2
Hlavní poslání společnosti:
  • Výroba a dodávka pitné vody
  • Odvádění a čištění odpadních vod

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1168


Členění společnosti:

Společnost plní své hlavní poslání prostřednictvím  4 provozů:

Provoz vodovodů a kanalizací: Veselí nad Moravou
Provoz vodovodů a kanalizací: Kyjov
Provoz vodovodů a kanalizací: Hodonín
Provoz výroby vody: Moravská Nová Ves

 

Datum vzniku společnosti: 1. 1. 1994
IČ: 49454544
DIČ: CZ49454544
Bankovní spojení: KB Hodonín , 2200671/0100
datová schránka: a2pgx2s
telefon: spojovatelka 518 305 911
fax: 518 351 221
email: vak@vak-hod.cz
www https://www.vak-hod.cz

Loga společnosti:

Logo VAK Hodonín, a.s.

 

Úkolem této společnosti je zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, odvádění odpadních vod, jejich čištění v čistírnách odpadních vod a poskytování dalších služeb v této oblasti.

Vak Hodonín, a.s. působí v regionu zahrnujícím okres Hodonín a části okresů Břeclav, Vyškov a Kroměříž. Pitnou vodou zásobujeme 68 obcí a měst, odkanalizování zajišťujeme pro 42 obcí a měst, provozujeme 23 čistíren odpadních vod.

 

Vize akciové společnosti – naše vize

„Jsme a budeme inovativní, moderní, ryze českou společností, vlastněnou městy a obcemi regionu, ve kterém společně žijeme. Denně Vám do Vašich kohoutků dodáváme kvalitní a zdravou pitnou vodu, kterou po jejím použití vracíme čistou do přírody. Tak, dle našich možností, přispíváme k trvalému uchování zdravého životního prostředí na Hodonínsku.“

 

Naše činnosti jsou založeny na těchto hodnotách:

Inovativní technologie

Aktivně vyhledáváme a zavádíme nové a pokrokové technologie, směřujeme k úsporným opatřením (energie, chemikálie), ke zlepšování parametrů našich produktů.

Voda – podmínka života

Vnímáme vodu jako základní element živé hmoty a základní potravinu. Maximální pozornost věnujeme ochraně zdrojů, technologiím úpravy, distribuci a kontrole kvality. Stejnou pozornost věnujeme technologii odvádění a čištění odpadních vod. Naším cílem je maximálně dosažitelná kvalita vody vracené zpět do toků.

Spolupracující společnost

Jsme společností otevřenou vůči všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Máme zájem o oboustrannou efektivní komunikaci.