Úřední hodiny

Zákaznické centrum  518 305 911

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Pondělí, Středa 8ºº – 15ºº hod.
Úterý, Čtvrtek 8ºº – 13ºº hod.   /dle domluvy
Pátek zavřeno
 • uzavírá a aktualizuje smlouvy se zákazníky
 • úhrada faktur platební kartou nebo v hotovosti
 • přijímá hlášení změn v datech (SIPO, přihláška, odhláška,..)
 • vyřizuje reklamace a záležitosti fakturace
 • přijímá hlášení stavu počítadla vodoměru
 • dispečer/operátor podá informace o případné poruše nebo odstávce
 • přijímá žádosti o přezkoušení vodoměru

 

Zákaznické centrum – POKLADNA dveře č. 5

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Pondělí, Středa 8ºº – 15ºº hod.
Úterý, Čtvrtek 8ºº – 13ºº hod.
Pátek zavřeno
 • platbu za vodné, stočné a ostatní služby můžete provést platební kartou nebo v hotovosti

 


PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA VEŘEJNÝ VODOVOD NEBO KANALIZACI – telefonicky, e-mail:

Provoz Veselí nad Moravou
p.Varga tel. 728 165 026 varga@vak-hod.cz

Provoz Kyjov
Ing. Singr tel. 602 793 881 singr@vak-hod.cz

Provoz Hodonín
Ing. Zapala tel. 724 009 950 zapala@vak-hod.cz


Oddělení vodohospodářského rozvoje

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Vyjádření k projektům pro územní a stavební řízení a ke změně užívání pozemků

Konzultace a projednání rozpracovaných projektů – pouze telefonicky s přiřazeným pracovníkem

Ing. Jana Trávníčková
tel. 518 305 954 travnickova@vak-hod.cz

Blanka Holešínská
tel. 518 305 932 holesinska@vak-hod.cz

Jaroslav Jurka
tel. 518 305 929 jurka@vak-hod.cz

 


Chemická služba vodovodů 518 332 023

Úpravna vody Bzenec – Přívoz

Pondělí až Čtvrtek 7ºº – 15ºº hod.
Pátek 7ºº – 13ºº hod
 • poskytuje informace o jakosti pitné vody v obcích, ve kterých provozujeme veřejný vodovod
 • přijímá objednávky na rozbory pitných vod, rozbory podzemních a povrchových vod
 • provádí kvalifikované odběry vzorků vod

 


Chemická služba kanalizací 518 354 641

Čistírna odpadních vod Hodonín (za elektrárnou)

denně 7ºº – 15ºº hod.
 • přijímá objednávky na rozbory odpadních vod
 • provádí kvalifikované odběry vzorků odpad. vod a kalů

 


Vývoz jímek a septiků, Čištění kanalizace a kanalizační přípojky

denně na jednotlivých provozech dle spádovosti obcí

provoz Hodonín 6ºº — 14ºº 518 340 167 602 755 604
provoz Kyjov 7ºº — 15ºº 518 305 374 724 612 747
provoz Veselí n. Moravou 7ºº — 15ºº 518 699 524 724 612 715