Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Pitná voda není samozřejmost

Výroba a dodávka pitné vody. Odvádění a čištění odpadních vod.

Poruchová linka
800 800 825
Zákaznická linka
518 305 911
Kontakty ->
Hodnota pitné vody

0,08 Kč za jeden litr pitné vody

dodané do Vašich kohoutků, včetně služby spojené s odkanalizováním a čištěním odpadní vody. Toto je realita, kterou si málokdo uvědomuje. Běžně uváděná cena podle platné kalkulace v daném roce je za 1 000 litrů (1 m3) fakturované vody. Domácnosti, které si zajišťují likvidaci odpadních vod samostatně, zaplatí za 1 l dokonce jen 0,04 Kč.

VÍCE INFORMACÍ
Jaké je složení vody?

Kvalita vody a její tvrdost

Chemicky čistá voda se v přírodě nevyskytuje, rovněž také pitná voda je v podstatě směsí nejrůznějších látek, minerálů a sloučenin rozpuštěných ve vodě. Množství těchto látek se odvíjí od původu vody – podzemní voda rozpouští v sobě tyto látky při průchodu horninami. proto jejich obsah je zpravidla vyšší než u vody povrchové, kde je zastoupen vyšší podíl dešťové vody….

VÍCE INFORMACÍ