Monitoring kanalizací

Monitorovacím vozidlem lze provádět optické inspekce (kamerové kontroly) stokových sítí a kanalizačních přípojek. K monitoringu je využíváno kamerového systému společnosti itv (řídící systém itv 700), včetně satelitní vestavby pro kontrolu kanalizačních přípojek z hlavního kanalizačního řadu.

Základní parametry monitorovacího zařízení: stokovou síť lze monitorovat v DN 150 – 1 500 (kamerový vozík CT 150WMK, barevná kamera Rotomatic CSZ) kanalizační přípojky pomocí satelitní nástavby lze monitorovat až do 20 m (v závislosti na přípojce) od DN 80 součástí inspekce je výsledný protokol o inspekci, včetně záznamu na vhodné médium (VHS, CD, DVD).

Výsledkem inspekce je zjištění technického stavu kanalizace, závad a poruch na kanalizaci, míst vniku podzemních vod, míst kanalizačních přípojek apod. Toto zjištění lze použít především při:

  • přípravě návrhu opravy
  • předání kanalizace dodavateli k odstranění závad
  • přejímání nové kanalizace
  • kontrole kanalizace před uplynutím záruční lhůty
  • zajištění důkazů

Kontakt:

Bc. Michal Bábíček – diagnostika kanalizačních sítí

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.Purkyňova 2933/2695 11 HODONÍN

mob.: 724 612 868
tel.: 518 305 956 518 305 911
email: babicm@vak-hod.cz