Monitoring kanalizací

Monitorovacím vozidlem lze provádět optické inspekce (kamerové kontroly) stokových sítí a kanalizačních přípojek. K monitoringu je využíváno kamerového systému společnosti itv (řídící systém itv 700 HD), včetně satelitní vestavby pro kontrolu kanalizačních přípojek z hlavního kanalizačního řadu.

Základní parametry monitorovacího zařízení: stokovou síť lze monitorovat v DN 150 – 1 500 (kamerový vozík IS2-150 HDK, barevná kamera Roto RC100 HD) kanalizační přípojky pomocí satelitní nástavby lze monitorovat až do 20 m (v závislosti na přípojce) od DN 80 součástí inspekce je výsledný protokol o inspekci, včetně záznamu na vhodné médium ( CD, DVD Flash disk, úschovna).

Výsledkem inspekce je zjištění technického stavu kanalizace, závad a poruch na kanalizaci, míst vniku podzemních vod, míst kanalizačních přípojek apod. Toto zjištění lze použít především při:

– přípravě návrhu opravy
– předání kanalizace dodavateli k odstranění závad
– přejímání nové kanalizace
– kontrole kanalizace před uplynutím záruční lhůty
– zajištění důkazů

Kontakt:

Bc. Michal Bábíček – diagnostika kanalizačních sítí

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.Purkyňova 2933/2695 11 HODONÍN

mob.: 724 612 868
tel.: 518 305 956 518 305 911
email: babicm@vak-hod.cz