Nová přípojka

K vyřízení realizace přípojek odevzdáte následující doklady:

• 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti
(darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
• 1 x kopie schválené projektové dokumentace vodovodní, příp. kanalizační přípojky
• 1 x kopie vyjádření (stanovisko ke stavbě) VaK Hodonín, a.s.
• 1 x kopie povolení stavebního úřadu (nebo územní souhlas)
• plnou moc od vlastníka nemovitosti k realizaci přípojek (pokud je rozdílný dodavatel stavby a vlastník nemovitosti)
• 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci) – podnikající subjekty
• vyplněnou Smlouvu o dílo (viz. tiskopis „Ke stažení„)
• vyplněnou Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod příp. kanalizaci (viz. tiskopis „Ke stažení„)
• uhradíte zálohu v hotovosti (je možná i platba převodem) ve výši:

záloha na zhotovení vodovodní přípojky 7 000 Kč

 

Průvodce pro stažení předvyplněných formulářů

 

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE PŘÍSLUŠNÉHO TECHNIKA PROVOZU VaK

Vybrat příslušného technika podle „Seznamu obcí„.

provoz Hodonín ing. Benedikt Zapala 724 009 950 zapala@vak-hod.cz
provoz Kyjov Stanislav Singr 602 793 881 (518 305 370) singr@vak-hod.cz
provoz Veselí nad Moravou Ján Varga 728 165 026 (518 699 522) varga@vak-hod.cz