Informace k vyřízení vodovodní a kanalizační přípojky

 • Vždy potřebujete občanský průkaz. Vaše osobní data, která potřebujeme pro uzavření smluvního vztahu, podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. Shromažďování a zpracovávání těchto dat má společnost pro účely smluvních vztahů a ochranu zájmů společnosti povoleny Úřadem pro ochranu osobních údajů.
 • Při přihlášení k odběru vody nebo k odvádění odpadní vody musíte doložit:
  doklad o vlastnictví k nemovitosti;– LV, případně kupní smlouvu. Společnost v zásadě uzavírá smluvní vztahy jen s vlastníkem nemovitosti.
 • Při ukončení smluvního vztahu a převodu odběrního místa na jiného odběratele udejte i stav vodoměru ke dni změny.
 • K vyjádření pro územní řízení a stavební povolení je třeba mít projektovou dokumentaci, ve které bude:

Pokud pro Vás současně realizujeme dodávku vody i odvádění odpadních vod, uzavíráte pouze jednu smlouvu.


 • K vyřízení realizace přípojek volejte zákaznické centrum akciové společnosti 518 305 911 a k odevzdání si připravte následující doklady:
  • 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
  • 1 x kopie schválené projektové dokumentace vodovodní, příp. kanalizační přípojky
  • 1 x kopie vyjádření (stanovisko ke stavbě) VaK Hodonín, a.s.
  • 1 x kopie povolení stavebního úřadu (nebo územní souhlas)
  • Plnou moc od vlastníka nemovitosti k realizaci přípojek (pokud je rozdílný dodavatel stavby a vlastník nemovitosti)
  • 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci) – podnikající subjekty
  • uhradíte zálohu v hotovosti nebo platební kartou (je možná i platba převodem) ve výši:
Pracovní činnost Bydlení Ostatní
Záloha na zhotovení vodovodní přípojky 4500 Kč 5500 Kč

 

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE PŘÍSLUŠNÉHO TECHNIKA PROVOZU VaK
K ověření totožnosti prosíme o předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)

 

Hodonín Ing. Benedikt Zapala 724 009 950 zapala@vak-hod.cz
Kyjov Stanislav Singr 602 793 881 (518 305 376) singr@vak-hod.cz
Veselí nad Moravou Ján Varga 728 165 026 (518 699 522) varga@vak-hod.cz

 

K uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod odevzdáte:

 • Domácnosti:
  • 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
  • předložíte číslo SIPO nebo číslo účtu pro úhradu záloh
 • Ostatní (bytové domy, firmy, společnosti):
  • 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
  • 1 x kopie živnostenského listu (výpis OR, zřizovací listina)
  • 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci)

SMLOUVU PODEPISUJE VLASTNÍK POZEMKU NEBO STAVBY
K ověření totožnosti prosíme o předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)