iGIS.WEB – obecné informace

Upozorňujeme, že žádosti o stanoviska k projektům nelze posílat e-mailem ani datovou schránkou
– pouze přes vyjadřovací portál  iGIS.WEB

Zde najdete informace o průběhu vodohospodářských sítí v majetku či správě VaK Hodonín, a.s., případně můžete požádat o vyjádření k existenci sítí, které po vyplnění formuláře a zadání oblasti zájmu dorazí  na váš email.

Využitím těchto online formulářů usnadníte rychlejší zpracování, údaje se při evidenci automaticky předvyplní a žádosti jsou připraveny rychleji k vyřízení. Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. V případě nekompletní žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků. Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení výzvy, žádost bude odstraněna. Odesláním žádosti žadatel potvrzuje souhlas s výše uvedeným. V případě zastupování investora jinou osobou je nutno doložit plnou moc.

Přidělení jednotlivých obcí na naše pracovníky: vybrat podle obce / vybrat podle mapy /

Úřední hodiny pondělí nebo středa: 8.00 hod – 17.00 hod