iGIS.WEB – obecné informace o sítích

Informace o sítích, „Žádost o existenci sítě“

Informace o průběhu vodohospodářských sítí v majetku či správě VaK Hodonín, a.s., případně vyjádření k existenci sítí najdete na iGIS.WEB.

Stanoviska k projektové dokumentaci:

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. spouští do provozu nové webové formuláře žádostí. Využitím těchto online formulářů usnadníte rychlejší zpracování, údaje se při evidenci automaticky předvyplní a žádosti jsou připraveny rychleji k vyřízení. V případě vyplnění on-line formuláře se již nevyplňuje „Žádost o stanovisko“.
Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. V případě nekompletní žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků. Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 7 kalendářních dnů od doručení výzvy, žádost bude odstraněna.
Odesláním žádosti žadatel potvrzuje souhlas s výše uvedeným.
V případě zastupování investora jinou osobou je nutno doložit plnou moc.

  • Žádosti o stanoviska k projektům nelze posílat e-mailem ani datovou schránkou.

Žádosti o stanoviska k projektům lze doručit:

  • Elektronicky – žádost o vydání stanoviska přes iGIS.WEB

Přidělení jednotlivých obcí na naše pracovníky: vybrat podle obce / vybrat podle mapy /

Úřední hodiny pondělí nebo středa: 8.00 hod – 17.00 hod