Výměny vodoměrů

Jedná se o výměny fakturačních vodoměrů v majetku VaK Hodonín v souladu s metrologickými předpisy.

VaK Hodonín provádí na své náklady:

  • výměny fakturačních vodoměrů na provozovaných veřejných vodovodech a vodovodních přípojkách.

 

 

Výměny jsou prováděny v pravidelných lhůtách 6 roků
v souladu s vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví
měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení
typu a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném
znění.

 

 

 

Fakturační vodoměry jsou v majetku VaK Hodonín.

Upozorňujeme zákazníky, že VaK Hodonín zajišťuje za finanční úhradu ze strany odběratele:

  • výměnu vodoměru dle požadavku odběratele (poškozený vodoměr, tekoucí, zamrzlý, ztracený nebo pro úřední přezkoušení)
  • odebírky vodoměrů v rámci ukončení odběru, rekonstrukce vodovodní přípojky, apod.
  • úpravy vodoměrných sestav (osazení uzávěru, filtru, zpětné klapky, apod.)

Montáž (výměnu) vodoměru si můžete objednat u mistra údržby vodovodních sítí nebo technika vodovodů a kanalizací příslušného provozu – viz Seznam obcí podle místní příslušnosti k jednotlivým provozům VaK Hodonín.

V pracovní době (7 – 15 hod):

provoz mistr technik
provoz Hodonín 518 353 173 602 793 965 724 009 950
provoz Kyjov 518 305 371 724 612 768 602 793 881
provoz Veselí n. Moravou 518 699 523 724 072 428 728 165 026