Chemická služba

/sídlí na ÚV Bzenec přívoz/

Tvoří ji tým zkušených pracovníků  s praxí  ve vzorkování a analýze pitných, povrchových a podzemních vod. Laboratoř je akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA: číslo osvědčení 1330.

 

Má zavedený a prověřený  systém jakosti podle ČSN EN ISO 17 025/IEC pro provádění zkoušek a vzorkování pitných, povrchových a podzemních vod v rozsahu uvedeném v příloze k osvědčení.

Hlavní činností laboratoře je kontrola kvality vody ve  zdrojích a sítích , které provozují Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. , podle zákona o vodovodech a kanalizacích a zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

 

 

Zákazníkům můžeme nabídnout:

  • odběry vzorků vod (soukromé studny, rozvody vody atd.)
  • rozbory pitných, podzemních a povrchových vod v rozsahu podle požadavků zákazníka
  • informace o kvalitě vody (např. tvrdost) v sítích provozovaných společností VaK Hodonín a.s.

Cílem všech pracovníků  chemické služby vodovodů je poskytování  co nejkvalitnějších služeb svým zákazníkům.

Provozní doba laboratoře: viz. úřední hodiny

Kontakt:

Ing. Jana Zrůnová
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Chemická služba vodovodů
Úpravna vody Bzenec přívoz
696 81 Bzenec

tel: 518 332 023
mobil: 724 612 866
email: zrunova@vak-hod.cz

/sídlí v laboratoři na ČOV Hodonín/

Je zkušební laboratoří č. 1330.2 akreditovanou národním akreditačním orgánem ČIA  a je odborně způsobilou a oprávněnou pro účely kontroly znečištění odpadních vod, uvedenou ve Věstníku MŽP. Má zavedený a prověřený systém jakosti podle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro provádění fyzikálně chemických analýz odpadních a povrchových vod včetně odběrů vzorků.

Laboratoř má aktuálně platné osvědčení o akreditaci, které je oficiálním dokladem toho, že je způsobilá provádět objektivní a nezávislé zkoušky v rozsahu uvedeném v příloze k osvědčení.

Tvoří ji kolektiv kvalifikovaných pracovníků, včetně vyškolených a certifikovaných vzorkařů.

Zákazníkům můžeme nabídnout:

  • odběry vzorků odpadních a povrchových vod k analýzám v naší laboratoři (prosté vzorky, směsné dvouhodinové a směsné čtyřiadvacetihodinové)
  • rozbory těchto vod

Provozní doba laboratoře: viz. úřední hodiny

Naším hlavním cílem je poskytovat včasné a přitom kvalitní služby všem zákazníkům.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Fiala
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

tel: 518 354 641
mobil: 724 612 901
email: fialaj@vak-hod.cz