Stanovy akciové společnosti

Úplné znění stanov schválené rozhodnutím řádné valné hromady a. s. ze dne 30. 06. 2021

ČOV Hodonín