Vývoz jímek a septiků, čištění kanalizací

V případě, že Vaše nemovitost není připojena na veřejnou kanalizaci a odpadní vody jsou svedeny do jímky/septiku, je možné na základě písemné nebo telefonické objednávky odběratele zajistit vyčerpání, odvoz a likvidaci odpadní vody z jímky/septiku.

Tuto službu si můžete objednat u příslušného provozu dle spádovosti Vaší obce – viz Seznam obcí podle místní příslušnosti k jednotlivým provozům VaK Hodonín.

Služba je zpoplatněna dle platného ceníku prací a služeb VaK Hodonín a je zajišťována v rámci možností vlastními kapacitami.

V případě mrazivého počasí je možnost vývozu odpadní vody omezena!


V pracovní době:

provoz Hodonín (6 – 14 hod) 518 340 167 602 755 604
provoz Kyjov (7 – 15 hod) 518 305 374 724 612 747
provoz Veselí n. Moravou (7 – 15 hod) 518 699 524 724 612 715

V ostatních případech:

dispečink (nonstop) 518 305 944 800 800 825

 

Máte problémy s odváděním odpadních vod?

Nabízíme řádné pročistění, popřípadě i zrevidování a zjištění skutečné příčiny problémů s odváděním odpadních vod:

Čištění kanalizačních potrubí a přípojek provádíme tlakovými vozy a kombinovaným vozem Kaiser.

HAVARIJNÍ STAVY

Havarijní stavy a požadavky mimo běžnou pracovní dobu hlaste na telefon dispečinku 518 305 944. Tyto požadavky budou předány technikovi příslušného provozu. V rámci pohotovosti provádí poruchová služba urgentní práce pouze na veřejné kanalizaci a přípojkách v provozování VaK Hodonín, a.s. Služba, není-li v definovaných případech prováděna zdarma, je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, včetně příplatků.