Podnikatelské údaje

Předmět podnikání:

 • Dle § 5 platných stanov společnosti je předmět podnikání definován takto:
  • Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
  • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
  • Projektová činnost ve výstavbě
  • Inženýrská činnost ve výstavbě
  • Montáž měřidel
  • Silniční motorová doprava nákladní
  • Vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
  • Vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství
  • Testování, měření a analýzy
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Vydané cenné papíry:

1.

Druh: akcie
Forma: na jméno, s omezenou převoditelností
Podoba: listinná
Počet kusů: 749 822 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 749 822 tis. Kč

2.

Druh: akcie
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná
Počet kusů: 47 254 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 47 254 tis.Kč
ISIN CZ0009058855

Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

 

Rozdělení akcií společnosti:

na jméno: města a obce(s omezenou převoditelností) 749 821 ks 94 %
na majitele: individuální majitelé – veřejnost  47 254 ks   6 %
akcie se zvláštními právy          1 ks

 

Přehled držitelů akcií na jméno s podílem víc než 5 % akcií:

Město Hodonín 29,29 %
Město Bzenec 12,69 %
Město Veselí nad Moravou   6,48 %