Hodnota pitné vody

0,08 Kč za jeden litr pitné vody

dodané do Vašich kohoutků, včetně služby spojené s odkanalizováním a čištěním odpadní vody. Toto je realita, kterou si málokdo uvědomuje. Běžně uváděná cena podle platné kalkulace v daném roce je za 1 000 litrů (1 m3) fakturované vody. Domácnosti, které si zajišťují likvidaci odpadních vod samostatně, zaplatí za 1 l dokonce jen 0,04 Kč. Uvedené ceny jsou stanoveny společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. pro letošní rok. Čtyřčlenná rodina na území zásobovaném společností VaK Hodonín, a.s. v průměru spotřebuje 126 m3 pitné vody za jeden rok. To je přibližně 86,4 l celkově spotřebované pitné vody na osobu za den. To znamená, že při uvedené spotřebě zaplatí za 24 hodin jedna osoba 6,91 Kč za 86,4 litrů dodané a odkanalizované vody (vodné + stočné). Pro čtyřčlennou rodinu s průměrným odběrem pak tato komplexní služba stojí denně necelých  28,- Kč. Je to hodně nebo málo? Samotnou hodnotu pitné vody těžko vyjadřovat jen v penězích. Pro život člověka je to nepostradatelná surovina a její získávání, úprava, kontrola kvality, doprava až do tepla domovů a její návrat po použití zpět do přírody, aby se uzavřel přirozený cyklus, prostě něco stojí.