Ukončen mimořádný režim užívání pitné vody v obci Blatnička

Dne 12.6.2024 byl ukončen mimořádný režim užívání pitné vody v obci Blatnička.  Voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu opět spolehlivě (ověřeno opakovanými rozbory jak surové, tak pitné vody ve vodovodní síti) plní všechny ukazatele platné legislativy a je ji tedy možno využívat k pitným účelům v plném rozsahu.

Hodnota dusičnanů ve vodovodní síti se v posledních týdnech pohybuje v hodnotách cca 35 mg/l,  což je výrazně pod legislativním požadavkem (50 mg/l).


18. 6. 2024