Předávání dat do DTM /IS DMVS

Vzhledem k blížící se povinnosti předávat data do DTM (na základě zákona č. 47/2020 Sb., vyhlášky č.393/2020Sb. a následné změny č. 186/2023) sdělujeme, že jako majitel a provozovatel TI budeme do DTM předávat pouze data v našem majetku, nebo cizí provozovaný majetek v rozsahu platné smlouvy o provozování.  Veškeré sítě (převážně vodovod a kanalizace) které neprovozujeme, musí vykázat majitel nebo provozovatel těchto sítí.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. jsou již zaregistrovány v registru subjektů IS DMVS


31. 10. 2023