Pozor na podvodné faktury!

Vzhledem k aktuálně zaznamenaným aktivitám v regionu, společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. upozorňuje své odběratele na možnost obdržení faktury za výměnu vodoměru, který slouží k registraci odebrané pitné vody z veřejné vodovodní sítě.

Taková fakturace je neoprávněná a jedná se podvod!

Výměny a běžný servis fakturačních vodoměrů na své náklady zajišťuje společnost VaK Hodonín, a.s.
Na uvedené výzvy nereagujte a jejich výskyt písemně oznamte na adresu  vak@vak-hod.cz.

Děkujeme za spolupráci.


7. 2. 2024