Zasílání dokladů mailem na společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je zvýšenou měrou atakována spamem a hackingem, jsou přijata opatření, které nás sice ochrání, ale bohužel znemožní rozpoznat, že do mailové pošty přišla zpráva, kterou server ochrany zahodil. Tento server ochrany není pod naší správou.

Pravidla pro elektronickou fakturaci:
Přednostně používejte datovou schránku.

V případě nutnosti mailovou poštu poslat na sekretariat@vak-hod.cz a odpovědného pracovníka. Pak volejte, zda jsme doklad obdrželi. Bez telefonického potvrzení je faktura považována za nedoručenou!

Pokud komunikujete s naší společností často, je nutné provést registraci Vašeho mailového serveru do bezpečnostních pravidel serveru ochrany (Brno) a též našeho mailového serveru. Požadavek pošlete na istvanek@vak-hod.cz.
Upozorňujeme, že díky současným problémům se zabezpečením příloh XLS nebudou tyto do vyřešení přijímány. V Excelu použijte tisk do PDF formátu.
IT Vak Hodonín, a.s.


29. 9. 2020