Zasílání dokladů mailem na společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vzhledem k tomu, že naše společnost je zvýšenou měrou atakována spamem a hackingem, jsou přijata opatření, které nás sice ochrání, ale bohužel znemožní rozpoznat, že do e-mailové pošty přišla zpráva, kterou server ochrany zahodil. Tento server ochrany není pod naší správou.

Pravidla pro elektronickou fakturaci:
Přednostně používejte datovou schránku.

V případě nutnosti e-mailovou poštu poslat na sekretariat@vak-hod.cz a odpovědného pracovníka. Pak volejte, zda jsme doklad obdrželi. Bez telefonického potvrzení je faktura považována za nedoručenou!

Pokud komunikujete s naší společností často, je nutné provést registraci Vašeho e-mailového serveru do bezpečnostních pravidel serveru ochrany (Brno) a též našeho e-mailového serveru. Požadavek pošlete na istvanek@vak-hod.cz.
Upozorňujeme, že díky současným problémům se zabezpečením příloh XLS nebudou tyto do vyřešení přijímány. V Excelu použijte tisk do PDF formátu.
IT Vak Hodonín, a.s.


29. 9. 2020