Průvodce pro stažení předvyplněných formulářů

Prázdné
Předvyplněné
Fyzická osoba Právnícká osoba Developer
Identifikace nemovitosti
PSČ:
Obec:
Ulice:
Číslo popisné:
Číslo orientační:
Číslo parcelní:
Číslo evidenční:
Nemovitost slouží pro: domácnost podnikání rekreační objekt jiné
Vlastník nemovitosti
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu/kód banky:
SIPO - spojovací číslo:

Adresa vlastníka
Shodná s nemovitostí

Zasílací adresa
Plátce (nájemce nemovitosti)
Shodný s vlastníkem nemovitosti
Dokumenty ke stažení
Protokol k odběrnému místu
Smlouva o dílo
Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod
Žádost o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci

Vyplněná data se neukládají, neodesílají, slouží pouze pro předvyplnění dokumentů.


Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Zastoupený na základě pověření Jitkou Kokešovou – vedoucí oddělení odbytu
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168
IČ: 49454544, DIČ: CZ49454544, Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Hodonín, číslo účtu: 2200671/0100