Vodné a stočné 2023

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2023
Sazba DPH je uvedena ve výši 10 %

 

Cena vodného a stočného ve formě dvousložky

Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3

Vodné Stočné Celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
40,08 44,09 53,08 58,39 93,16 102,48

Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč

Fakturační
vodoměry
Qn (m3/hod)
Fakturační
vodoměry
Q3 (MID) (m3/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5; 2,5; 3,5 2,5;4;6,3 490,- 539,- 490,- 539,-
6 10 4 494,- 4 943,- 5 363,- 5 899,-
10 16 10 183,- 11 201,- 13 130,- 14 443,-
15 25 17 464,- 19 210,- 24 011,- 26 412,-
40 63 55 345,- 60 880,- 90 102,- 99 112,-
60 100 86 657,- 95 323,- 151 990,- 167 189,-
80 160 118 529,- 130 382,- 219 440,- 241 384,-
Srážková voda v Kč/m3
bez DPH s DPH
57,15 62,87

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 27.10.2022.