Vodné a stočné 2022

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2022
Sazba DPH je uvedena ve výši 10 %

 

Cena vodného a stočného ve formě dvousložky

Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3

Vodné Stočné Celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
34,88 38,37 40,13 44,14 75,01 82,51

Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč

Fakturační
vodoměry
Qn (m3/hod)
Fakturační
vodoměry
Q3 (MID) (m3/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5; 2,5; 3,5 2,5;4;6,3 490,- 539,- 490,- 539,-
6 10 4 494,- 4 943,- 5 363,- 5 899,-
10 16 10 183,- 11 201,- 13 130,- 14 443,-
15 25 17 465,- 19 212,- 24 011,- 26 412,-
40 63 55 345,- 60 880,- 90 102,- 99 112,-
60 100 86 657,- 95 323,- 151 990,- 167 189,-
80 160 118 529,- 130 382,- 219 439,- 241 383,-
Srážková voda v Kč/m3
bez DPH s DPH
44,14 48,55

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 21.10.2021.