Vodné a stočné 2021

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2021
Sazba DPH je uvedena ve výši 10 %

 

Cena vodného a stočného ve formě dvousložky

Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3

Vodné Stočné Celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
32,94 36,23 39,92 43,91 72,86 80,15

Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč

Fakturační
vodoměry
Qn (m3/hod)
Fakturační
vodoměry
Q3 (MID) (m3/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5; 2,5; 3,5 2,5;4;6,3 490,- 539,- 490,- 539,-
6 10 4 493,- 4 942,- 5 363,- 5 899,-
10 16 10 182,- 11 200,- 13 130,- 14 443,-
15 25 17 463,- 19 209,- 24 012,- 26 413,-
40 63 55 340,- 60 874,- 90 105,- 99 116,-
60 100 86 650,- 95 315,- 151 994,- 167 193,-
80 160 118 520,- 130 372,- 219 445,- 241 390,-
Srážková voda v Kč/m3
bez DPH s DPH
43,91 48,30

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 29.10.2020.