Vodné a stočné 2020 od 1. 5.

Ceník vodného a stočného platný od 1. 5. 2020
Sazba DPH je uvedena ve výši 10 %

 

1) Cena vodného a stočného ve formě dvousložky

Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3

Vodné Stočné Celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
30,59 33,65 39,43 43,37 70,02 77,02

Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč

Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) Fakturační vodoměry Q3 (MID) (m3/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5; 2,5; 3,5 2,5;4;6,3 450,- 495,- 300,- 330,-
6 10 4 473,- 4 920,- 5 224,- 5 746,-
10 16 10 227,- 11 250,- 12 982,- 14 280,-
15 25 17 627,- 19 390,- 23 752,- 26 127,-
40 63 56 461,- 62 107,- 88 151,- 96 966,-
60 100 88 787,- 97 666,- 147 706,- 162 477,-
80 160 121 819,- 134 001,- 212 170,- 233 387,-

Na základě novely l zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1.5.2020 sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %. Z tohoto důvodu bude snížena cena vodného a stočného. V souvislosti s úpravou ceny se nebudou provádět mimořádné odečty vodoměrů. Vyúčtování bude provedeno v řádném fakturačním termínu s využitím technického propočtu k datu změny ceny. Z tohoto důvodu žádáme odběratele, aby nesdělovali stavy svých vodoměrů.

Srážková voda v Kč/m3
bez DPH s DPH
42,28 46,51

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 31.10.2019.