Vodné a stočné 2020 od 1. 1.

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2020 Sazba DPH je uvedena ve výši 15 %

 

1) Cena vodného a stočného ve formě dvousložky

Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3

Vodné Stočné Celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
30,59 35,18 39,43 45,34 70,02 80,52

Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč

Fakturační vodoměry Qn (m3/hod) Fakturační vodoměry Q3 (MID) (m3/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5; 2,5; 3,5 2,5;4;6,3 450,- 518,- 300,- 345,-
6 10 4 473,- 5 144,- 5 224,- 6 008,-
10 16 10 227,- 11 761,- 12 982,- 14 929,-
15 25 17 627,- 20 271,- 23 752,- 27 315,-
40 63 56 461,- 64 930,- 88 151,- 101 374,-
60 100 88 787,- 102 105,- 147 706,- 169 862,-
80 160 121 819,- 140 092,- 212 170,- 243 996,-

 

Srážková voda v Kč/m3
bez DPH s DPH
42,28 48,62

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 31.10.2019.