Posun fakturace

Z objektivních důvodů souvisejících s  implementací nového informačního systému akciové společnosti je posunuta fakturace za provedené služby a za vodné a stočné nejpozději na konec února 2024.

Za případné komplikace se všem dotčeným osobám a subjektům omlouváme.


8. 2. 2024