Podíl na zisku za rok 2021

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

oznamuje akcionářům vlastnícím akcie na majitele, že v pokladně sídla společnosti, Purkyňova 2933/2 Hodonín, vyplácí podíl na zisku za rok 2021 (podíl na zisku = 7 Kč na akcii po zdanění).
Podíl na zisku bude vyplácen v úřední dny (pondělí a středa) od 8.00 do 14.00 hodin, a to po předložení průkazu totožnosti akcionáře.
Pro bezhotovostní vyplacení podílu na zisku si prosím stáhněte prohlášení a vyplněné pošlete na e-mail martincova@vak-hod.cz nebo na adresu společnosti.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín


1. 7. 2021