Kvalita vody v těchto dnech

V důsledku velmi teplého víkendu došlo k enormnímu nárustu spotřeby vody v celé vodárenské soustavě (mj. napouštění rodinných bazénů, koupališť) s důsledkem výrazného zvýšení průtočných rychlostí v potrubí. To způsobuje přechodné zvýšení zákalu vody (rozvíření železitých usazenin v potrubí). Jedná se spíš o senzorickou a technickou vadu, nikoliv zdravotní problém pro spotřebitele. Více či méně je situace podobná v mnoha lokalitách v Hodoníně, zvláště v blízkostech páteřních trubních řadů, což je ve vašem případě ulice Dukelských a Sušilova. V případě dalšího napouštění bazénů žádáme občany o regulované odběry pitné vody (ne naplno) tak, aby se minimalizovalo riziko tvorby zákalů. Současně Vás, odběratele, žádáme o upozornění na centrální dispečink společnosti VaK Hodonín (bezplatnou telefonickou linku 800 800 825), a.s., na případné další zákaly s udáním místa výskytu. Provedeme dle potřeby a možností nápravu odkalením daného úseku potrubního vedení.
Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.


7. 6. 2021