Vodné a stočné 2017

Ceník vodného a stočného platný od 1. 1. 2017
Sazba DPH je uvedena ve výši 15 %

 

1) Cena vodného a stočného ve formě dvousložky

Pohyblivá složka = cena za odebrané (odkanalizované) množství vody v Kč/m3

Vodné Stočné Celkem vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
27,78 31,95 34,74 39,95 62,52 71,90

Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč

Fakturační
vodoměry
Qn (m3/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5; 2,5; 3,5 450,- 518,- 300,- 345,-
6 4 473,- 5 144,- 5 224,- 6 008,-
7 5 893,- 6 777,- 7 075,- 8 136,-
10 10 227,- 11 761,- 12 982,- 14 929,-
15 17 627,- 20 271,- 23 752,- 27 315,-
20 25 189,- 28 967,- 35 410,- 40 722,-
25 32 873,- 37 804,- 47 776,- 54 942,-
30 40 656,- 46 754,- 60 737,- 69 848,-
35 48 522,- 55 800,- 74 214,- 85 346,-
40 56 461,- 64 930,- 88 151,- 101 374,-
50 72 521,- 83 399,- 117 229,- 134 813,-
60 88 787,- 102 105,- 147 706,- 169 862,-
75 113 506,- 130 532,- 195 657,- 225 006,-
80 121 819,- 140 092,- 212 170,- 243 996,-
Srážková voda v Kč/m3
bez DPH s DPH
37,50 43,13

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 27.10.2016.