Vodné a stočné 2012

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného a stočného pro rok 2012:

 

Pohyblivá složka

Vodné Stočné Celkem Vodné a stočné
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
21,58 24,60 27,94 31,85 49,52 56,45

Pevná složka

Fakturační
vodoměry
Qn (m³/hod)

Pevné složky (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1,5; 2,5; 3,5 450,- 513,- 300,- 342,-
6 4 473,- 5 099,- 5 224,- 5 955,-
7 5 893,- 6 718,- 7 075,- 8 066,-
10 10 227,- 11 659,- 12 982,- 14 799,-
15 17 627,- 20 095,- 23 752,- 27 077,-
20 25 189,- 28 715,- 35 410,- 40 367,-
25 32 873,- 37 475,- 47 776,- 54 465,-
30 40 656,- 46 348,- 60 737,- 69 240,-
35 48 522,- 55 315,- 74 214,- 84 604,-
40 56 461,- 64 366,- 88 151,- 100 492,-
50 72 521,- 82 674 117 229,- 133 641,-
60 88 787,- 101 217,- 147 706,- 168 385,-
75 113 506,- 129 397,- 195 657,- 223 049,-
80 121 819,- 138 874,- 212 170,- 241 874,-

Sazba DPH k 1. 1. 2012 je 14 %.
Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 25. 10. 2011.
Cena vodného a stočného je věcně usměrňována státem.Odpadní voda z jiných zdrojů v Kč za m3

Pohyblivá složka Pevná složka Celkem
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
27,94 31,85 2,67 3,05 30,62 34,90