Vodné a stočné 2011

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného a stočného pro rok 2011:

Pohyblivá složka vodné:                                                                   21,53 Kč/m³
Pohyblivá složka stočné:                                                                  25,82 Kč/m³

 

Fakturační vodoměry
Qn  (m³/hod)

Pevné složky   (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
1,5; 2,5; 3,5 450,- 300,-
 6 4 473,- 5 224,-
7 5 893,- 7 075,-
10 10 227,- 12 982,-
15 17 627,- 23 752,-
20 25 189,- 35 410,-
25 32 873,- 47 776,-
30 40 656,- 60 737,-
35 48 522,- 74 214,-
40 56 461,- 88 151,-
50 72 521,- 117 229,-
60 88 787,- 147 706,-
75 113 506,- 195 657,-
80 121 819,- 212 170,-


Cena za odpadní vody z jiných zdrojů (srážková voda):  28,51 Kč/m³
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Sazba DPH pro rok 2011 je 10 %.

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 26. 10. 2010.

Pozn.:U stávajících odběrných míst jsou vodoměry velikosti Qn5 evidovány v kategorii 1,5; 2,5; 3,5. U nově vznikajících odběrných míst nebudou vodoměry velikosti Qn5 instalovány z důvodu zrušení jejich výroby.