Vodné a stočné 2007

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného a stočného pro rok 2007:

Pohyblivá složka vodné:                                                                   19,82 Kč/m³
Pohyblivá složka stočné:                                                                  21,87 Kč/m³

 

Fakturační vodoměry
Qn  (m³/hod)

Pevné složky   (Kč/ks/rok)

z vodného ze stočného
1,5-5 450,- 300,-
 6  4 473,- 5 224,-
7 5 893,-  7 075,-
10 10 227,- 12 982,-
15 17 627,- 23 752,-
20 25 189,- 35 410,-
25 32 873,- 47 776,-
30 40 656,-  60 737,-
35 48 522,- 74 214,-
40 56 461,- 88 151,-
50 72 521,- 117 229,-
60  88 787,-  147 706,-
75 113 506,- 195 657,-
80 121 819,-  212 170,-


Cena za odpadní vody z jiných zdrojů (srážková voda):  24,53 Kč/m³
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Sazba DPH pro rok 2007 je 5 %.

Výše uvedené ceny byly schváleny představenstvem a. s. dne 30. 11. 2006.