Vodovod Horňácko – otevření

V Kulturním domě Velká nad Veličkou v úterý 20. března 2018 proběhlo zahájení společného provozu Skupinového vodovodu Horňácko a Skupinového vodovodu Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou. Slavnostní akce se spolu s představiteli obecních a městských samospráv regionu, zástupců zhotovitelů a dalších hostů zúčastnili hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a senátorka Anna Hubáčková.

Zkušební provoz Skupinového vodovodu Horňácko a Skupinového vodovodu Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou byl zahájen v prosinci roku 2017. Tato díla představují, po realizaci projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko v roce 2010, další významný milník v historii rozvoje vodárenství na Hodonínsku. Význam tohoto počinu tkví v několika aspektech. Především řeší dlouhodobý, a v posledních letech vlivem vývoje počasí, stále palčivější problém s vydatností a kvalitou lokálních zdrojů pitné vody. Zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody na Horňácku je v souladu jak s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, tak s posláním a vizí akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Bezprostředně na toto dílo navazuje Skupinový vodovod Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou, jehož investorem je obec Velká nad Veličkou. Z nově vybudovaného vodojemu ve Velké nad Veličkou je pitná voda přiváděna do výše uvedených obcí. Po trase vodovodu ze Vnorov je připravena možnost pro napojení obcí, přes jejichž území vodovodní řad vede. Tedy Žeraviny, Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Louka, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička. V budoucnu pak pro zásobení obcí Javorník, Suchov a Nová Lhota.

Úvahy o přivedení pitné vody na Horňácko sahají poměrně daleko do minulosti, zhruba do 80. let minulého století. První konkrétnější obrysy získal tento záměr v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jm kraje na počátku tohoto milénia. Konečně v roce 2012 rozhodlo představenstvo VaK Hodonín, a.s. o přípravě projektu. Náklady na jeho realizaci dosáhly 50 mil. Kč výlučně z vlastních zdrojů, společnosti VaK Hodonín, bez dotací. Projekt byl náročný technicky i inženýrsky. Potrubí v délce 18,5 km bylo nutno uložit přes 233 pozemků. Generálním zhotovitelem a projektantem v jedné osobě byla společnost Artesia spol. s.r.o. Ratíškovice. Na stavbě se rovněž podílely společnosti MSO Kyjov, VHS Javorník a Stavební společnost Kněždub. Realizací této veřejně prospěšné stavby, která proběhla v souladu s Plánem rozvoje Vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, je naplněn záměr zajištění zásobení obyvatel regionu Horňácka kvalitní pitnou vodu z centrálního zdroje Úpravna vody Bzenec–Přívoz. Na Horňácku už voda nebude nikdy chybět.